Ask-a-Teacher: Can I say: EIGO TO SUPEINGO TO NIHONGO GA DEKIMASU? And explain DOKO NI vs. DOKO GA please.